Biokemija

Biokemija je znanstvena veda, ki se ukvarja s kemijskimi procesi v živih organizmih.