Diagnostika

Diagnostika pomeni v medicini ugotavljanje bolezenskega stanja in povzročitelja zanj.