Duševno zdravje

WHO je opredelila duševno zdravje kot stanje zadovoljivega počutja, v katerem posameznik normalno obvladuje stres, svoje delo opravlja produktivno, ustvarjalno po svojih zmožnostih. Duševnost je skupek človekovih čustvenih, miselnih in voljnih značilnosti.