Mikroorganizmi

Mikroorganizmi so organizmi, ki so premajhni, da bi jih bilo mogoče videti s prostim očesom. Ti organizmi so prisotni povsod v okolju in imajo ključno vlogo v številnih ekoloških procesih. Med mikroorganizmi sodijo različne skupine organizmov, kot so bakterije, virusi, glive, protozoe in alge.