Monitoring

Medicinski monitoring je nadzor številnih parametrov, kot so nadzor krvnega tlaka, možganske oksigenacije, spremljanje raznih vitalnih funkcij …