Spolnost

Spolnost je kompleksno področje človekovega življenja, ki zajema biološke, psihološke, čustvene, socialne in kulturne vidike. To vedenje, ravnanje v osnovi izhaja iz spolnega nagona.