Vitamini

Vitamini se nahajajo predvsem v zelenjavi in sadju. Vitamini (vita = živjenje, amin = vsebuje amino skupino) so organske molekule, ki so za organizem nujno potrebne in jih telo ne more sintetizirati samo. Telo jih ne uporablja kot vir energije, ampak služijo kot izhodne snovi za sintezo encimov (koencimov). Glede na topnost jih delimo na lipidotopne in vodotopne vitamine.
Lipidotopni vitamini so topni v maščobah. Kemijsko gledano lipidotopni vitamini niso vitamini, saj niso amini, nekatere lahko telo samo sintetizira in niso prekurzorji encimov (koencimov). Mednje sodijo vitamin A, D, E, K. Ob presežkih se shranjujejo v jetrih in maščevju. Lahko povzročajo hipervitaminoze.
Vodotopni vitamini so B, C, folna, nikotinska in pantotenska kislina. Ker so vodotopni in se izločajo skozi ledvice, praktično ne pride do presežka vitaminov in posledično ne pride do hipervitaminoz.