kaj so čustva

Čustva so duševni proces pri katerem doživljamo do okolja ali do samega sebe pozitiven (ugodje) ali negativen (neugodje) odnost. Čustva so različne intenzivnosti,  trajanja in  diferenciranosti. Poznamo več vrst čustev:

  • Osnovna čustva – strah, veselje, jeza, žalost
  • Čustva, ki se nanašajo na samega sebe – sram, krivda
  • Čustva, ki se nanašajo na druge – ljubezen, ljubosumje, osamljenost, zavist
Čustva igrajo vlogo pri katerem koli človekovem reagiranju.

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *