kaj je delecija v genetiki

Delecija je vrsta kromoskomske ali genske mutacije, pri kateri pride do delecije/izgube dela kromosoma ali gena.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *