kaj je laktat

Laktat je sol mlečne kisline (kislina+baza –> sol+voda; kislina odda proton H+ bazi). Pri fiziološkem pH je mlečna kislina v obliki aniona laktata (je močan anion).

Merjenje laktata v krvi

V medicini merimo laktat v krvi, saj nam služi kot biokemični marker nezadostne tkivne prekrvitve. Laktat v krvi tako odraža ravnovesje med njegovim odstranjevanjem (jetra) in tvorbo v pogojih brez kisika (tkivna hipoksija).

Nastanek laktata v telesu

Celice v telesu pridobivajo energijo z razgradnjo posebne molekule imenovane ATP (adenozin-5-trifosfat). ATP se tvori v dihalni verigi. Če je v mitohondriju zadostna vsebnost kisika, piruvat vstopi v Krebsov cikel in nastane 36 molekul ATP. Če kisika ni dovolj (tkivna hipoksija), se piruvat spremeni v laktat. Ob tem nastaneta le 2 ATP.

laktat - krebsov cikel
Slika dihalne verige: glukoza iz krvi vstopi v celico. Tam se spremeni v piruvat. Če je zadosti kisika, piruvat vstopi v mitohondrij in se tvori 36 ATP. Če ni zadosti kisika, se iz piruvata tvori laktat, ki ga merimo v krvi. Povišane vrednosti laktata govorijo za tkivno hipoksijo.

 

 

Visoke vrednosti laktata

Normalne vrednosti laktata so od 1.3 do 1.7 mmol/l. Pri vrednostih nad 2 mmol/l moramo pomisliti na tkivno hipoksijo. Vzroki tkivne hipoksije so: septični šok, huda krvavitev, padec krvnega tlaka ….

Poznamo še laktatno acidozo tipa B – zanjo so značilne vrednosti laktata nad 2 mmol/l, vendar vzrok ni tkivna hipoksija. Nastane ob drgetanju, hiperventilaciji, zastrupitvi z alkoholom, jetrnih obolenjih, raku, epileptičnem napadu (krči), iztirjeni sladkorni bolezni, anemiji …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *