kaj je mutacija

Mutacije so okvare dednega materiala. Poznamo več vrst mutacij: točkovne mutacije (sprememba v enem nukleotidnem baznem paru), kromosomske mutacije (sprememba kromosoma), genomska mutacija (spremeni se število kromosomov), spontana mutacija (nastane brez vpliva dodatnih kancerogenih snovi) in še nekatere druge.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *