kaj je nukleotid

Nukleotidi so molekule, ki so zgrajene iz:

  • sladkorja (pentoze – riboze ali deoksiriboze)
  • fosfatne skupine (ene, dveh ali treh)
  • dušikove baze (purinska ali piramidinska baza)

Nukleotidi so:

  • molekule z energijsko bogato vezjo (npr. ATP)
  • tvorijo nukleinske kisline (DNA in RNA)
  • znotrajcelični prenašalci (npr. cAMP)
  • tvorijo koencime

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *