kaj je plinska analiza arterijske krvi

Plinska analiza arterijske krvi (PAAK) je preiskava, pri kateri anaerobno odvzamemo arterijsko kri iz periferne arterije in v njej določimo pH krvi, delne tlake O2, CO2, kislinsko-bazno ravnovesje, koncentracijo hidrogenkarbonata, bazni deficit in anionsko vrzel. Analizator lahko v vzorcu arterijske krvi izmeri tudi nekatere elektrolite, hemoglobin, karboksihemoglobin, methemoglobin.

S PAAK dobimo vpogled v trenutno stanje presnove, oksigenacije in ventilacije; procese, ki so med seboj tesno povezani.

Normalne vrednosti pri plinski analizi arterijske krvi

 Normalna vrednost PAAKmotnja
pH7,35 – 7,45↑ pH – alkaloza
↓pH – acidoza
paO210,5 – 13,1 kPa↑ paO2 – hiperoksija
↓ paO2 – hipoksemija
paCO24,6 – 6 kPa↑ paCO2 – hiperkapnija
↓ paCO2 – hipokapnija
HCO322 – 26 mmol/lporaba / presežek bikarbonata
SaO2>95% 
bazni presežek± 2 
anionska vrzel12 ± 2 mmol/l 

Interpretacija / ocena PAAK

Z analizo PAAK želimo ugotoviti, kaj je primarna motnja, stopnjo primarne motnje ter kompenzacijo te motnje. Pri interpretaciji PAAK je najbolje, da sledimo sledečem zaporedju:

 1. ocena oksigenacije
 2. ocena pH
 3. ocena respiratorne in metabolne komponente (primarne motnje)
 4. ocena kompenzacije
 5. vzrok motnje

1. Ocena oksigenacije

Če je paO2 zmanjšan (< 10 kPa), je to hipoksemija oziroma, če je zmanjšan pod 8 kPa, je to respiratorna insuficienca. Do zmanjšanja paO2 pride pri: zmanjšanjem FiO2, porušenem razmerju ventilacija/perfuzija, hipoventilaciji, motnjah difuzije, motnjah prenosa kisika. Če je paO2 visok, govorimo o hiperoksiji (ta je škodljiva – prosti radikali, pri AMI povzroči vazokonstrikcijo). Kronična hipoksemija pri mladem ni vredu – na dolgi rok dela vazokonstrikcijo pljučnega žilja → pljučna hipertenzija.

2. ocena pH

ph grafProcesi v telesu so zelo občutljivi na koncentracijo vodikovih ionov (H+). pH je definiran kot: – log [koncentracija H+]. Iz grafa je razvidno, da več kot je vodikovih ionov, nižji je pH. Normalna koncentracija vodikovih ionov v krvi je 30 – 50 nmol/l, kar ustreza normalni pH vrednosti 7.35 – 7.45.

Če je koncentracija vodikovih ionov povišana ali znižana oziroma, če je pH izven normalnih vrednosti, govorimo o:

 • acidozi (preveč H+ ionov): ph < 7.35 ali
 • alkalozi (premalo H+ ionov): ph > 7.45
 

3. ocena respiratorne in metabolne komponente

V tretjem koraku bomo poiskali primarno motnjo, ki je odgovorna za spremembo pH. Za ohranjanje pH ravnovesja sta najpomebnejša organa pljuča in ledvice. Njihovo delovanje temelji na transportu CO2 v krvi (kopičenju, izločanju) in ga lahko povzamemo s preprosto enačbo:

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

(H2CO3 – ogljikova kislina, HCO3 – bikarbonatni ion)

CO2 se izloča skozi pljuča (levi del enačbe), HCO3–  pa skozi ledvice (desni del enačbe). Če bolnik, na primer, počasi diha, pride do kopičenja CO2 in posledično do višje koncentracije H+ ionov (glej enačbo – več “reagentov” na levi strani enačbe pomeni večjo produkcijo “reagentov” na desni; oziroma pomik v desno) – pride do nastanka respiratorne acidoze (imamo večjo produkcijo H+)

Podobno si lahko razložimo, na primer, če pride do pomanjkanja HCO3. Enačba se pomakne v desno in nastane več H+ – pride do nastanka metabolne acidoze.

Iz zgornjih dveh primerov je razvidno, da bo primarna motnja tista, s katero si lahko razložimo spremembo pH. Pri interpretaciji se osredotočimo na CO2 (respiratorna komponenta) in HCO3(metabolna komponenta). Možne so 4 kombinacije:

 • Respiratorna acidoza: če pCO2 zvišan in v PAAK acidoza
 • Metabolna acidoza: če HCO3 znižan in v PAAK acidoza
 • Respiratorna alkaloza: če pCO2 znižan in v PAAK alkaloza
 • Metabolna alkaloza: če HCO3 zvišan in v PAAK alkaloza

Respiratorne motnje nastanejo zaradi motenega odstranjevanja/kopičenja CO2. Presnovne motnje pa zaradi čezmernega vnosa, povečane tvorbe ali izgube kislin/baz.

4. Ocena kompenzacije motnje

Kot smo že omenili, je za normano delovanje encimskih procesov v telesu, izjemno pomembna ustrezna koncentracija H+ ionov oziroma ustrezen pH. Organizem ima mehanizme, ki motnje opisane v točki 3.  kompenzirajo (“popravijo”), če se le da.

Pri oceni kompenzacije si lahko ponovno pomagamo z enačbo:

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

Če imamo, na primer, respiratorno acidozo (povišan CO2 in s tem pomik enačbe v desno), bodo ledvice začele kompenzatorno s povečano resorbcijo HCO3 , saj bodo s tem pomaknile enačbo v levo. Podobno si lahko razložimo še ostala 3 stanja:

 • Respiratorna acidoza: primarno zvišan pCO2 –> kompenzacija povečana resorbcija HCO3
 • Metabolna acidoza: primarno znižan HCO3 –> kompenzacija hiperventilacija, povečana sekrecija H+, povečana resorbcija  HCO3
 • Respiratorna alkaloza: primarno znižan pCO2 –> kompenzacija zmanjšana resorbcija HCO3
 • Metabolna alkaloza: primarno zvišan HCO3 ..–> kompenzacija hipoventilacija, zmanjšana sekrecija H+, povečana sekrecija HCO3

5. Vzroki primarne motnje in zdravljenje

MotnjaVzrokZdravljenje
Respiratorna acidozanezadostno izločanje CO2 = retenca CO2 (pljučne bolezni – obstruktivne motnje, zavora dihanja – kap, sedacija, poškodba možganov, živčno-mišične bolezni)Zdravi vzrok, umetno predihavanje
Metabolna acidozazmanjšanje HCO3 (izguba pri diareji, zmanjšana resorbcija pri ledvičnih obolenjih – bolj pri ALO, ker pri kronični jemljejo sodobikarbono, povečana poraba pri nevtralizaciji kislin – laktacidoza*, ketoacidoza, alkohol); najpogostejša laktacidozaZdravi vzrok, laktacidoza – tekočine, vazopresorji, inotop, ketoacidoza – tekočine + inzulin, bikarbonat (pazi! poveča tvorbo CO2 –>acidoza)
Respiratorna alkalozazmanjšan CO(hiperventilacija – bolečina, stres, panika, vročina, umetna ventilacija)Zdravi vzrok, ustrezna mehanska ventilacija
Metabolna alkalozapovečanje HCO3 (pretirana uporaba NaHCO3, izguba H+ – bruhanje, diuretiki, salicilati, hipokaliemija ..)Zdravi vzrok, tekočina, ukinitev diuretikov, zelo redko 0.1 M solna kislina

Anionska vrzel

Anionsko vrzel izračunamo:

(Na+ + K+) – (Cl + HCO3)

Normalne vrednosti so 10 – 14 mmol/l. Z anionsko vrzeljo lahko tako ločimo med acidozo, ki je posledica kopičenja nemerljivih anionov in acidozo, ki je posledica izgube HCO3. Pri kopičenju kislin (npr. zaradi povečanja koncentracije laktata*) pride do povečanja anionske vrzeli.

Bazni presežek

Presežek baze oziroma primanjkljaj baze se nanaša na presežek oziroma primanjkljaj količine baze, prisotne v krvi. Pozitivne številke pomenijo presežek baze (metabolna alkaloza), negativne pa primanjkljaj (metabolna acidoza).

Pri krvavitvah je, na primer, dober marker hude krvavitve. Ko se začne povečevati bazni primanjkljaj (“postaja bolj negativen”), lahko poenostavljeno rečemo, da je zmerna krvavitev prešla v hemoragični šok.

Bazni primanjkljaj se uporablja tudi kot nadomestni marker za kopičenje mlečne kisline oziroma laktata. Tako je v pomoč, da zdravnik ve ali je acidoza respiratorna ali metabolna (kopičenje laktata – metabolna, BE negativen).

Presežek baz je uporaben tudi pri zastrupitvah – alkohol (metanol), antifriz.

Mešane motnje acidobaznega ravnovesja

Če se pri pacientu pojavi več kot 1 primarna motnja, govorimo o mešani motnji.

Primeri plinskih analiz

PrimerInterpretacija
paO2: 10.2 kPa
pH: 7.11 (↓)
paCO2: 3.1 kPa (↓)
HCO3: 8 mmol/l (↓)
BE: -21 mmol
 1. ustrezna oksigenacija
 2. acidoza
 3. vzrok za acidozo je  bikarbonatni
  ion  → metabolna (pri respiratorni bi
  pričakovali zvišan CO2)
 4. telo kompenzira z nižjim paCO
 5. z diagnostiko ugotovili pankreatitis
paO2: 7.1 kPa
pH: 7.45 (↑)
paCO2: 3.2 kPa (↓)
HCO3: 17 mmol/l (↓)
BE: 17 mmol
 1. hipoksemija
 2. alkaloza
 3. nižji paCO2 da alkalozo → respiratorna
 4. telo kompenzatorno zniža HCO3
 5. bolnik s poslabšanjem astme
paO2: 5.1 kPa (↓)
pH: 7.1 (↓)
paCO2: 10.2 kPa (↑)
HCO3: 21 mmol/l
BE: 17 mmol
 1. huda hipoksemija
 2. acidoza
 3. zvišan paCO2: in ob tem acidoza →
  respiratorni vzrok
 4. pričakovali bi kompenzacijo s ↑ HCO3, ki
  je ni! → nesustrezna kompenzacija
 5. bolnik s poslabšanjem KOPB (dispnoičen, cianotičen
  tahikarden, hipotenziven)
paO2: 12.1 kPa
pH: 6.9 (↓)
paCO2: 2.0 kPa (↓)
HCO3: 3.1 mmol/l
 1. ustrezna oksigenacija
 2. huda acidoza
 3. zelo ↓ bikarbonat in ob tem acidoza →
  metabolni vzrok
 4. bolnik hiperventilira in tako poskuša kompenzirati
  acidozo
 5. bolnik s hudo diarejo
paO2: 8.6 kPa
pH: 7.35
paCO2: 8.6 kPa (↑)
HCO3: 35.1 mmol/l (↑)
BE: 7.3 (↑)
 1. hipoksemija; ustrezna, če bolnik KOPB
 2. ustrezen pH
 3. povišan bikarbonat  → respiratorna
 4. telo kompenzira z zelo ↑ HCO3
 5. Kronična kompenzirana respiratorna  acidoza → kronični KOPB; ker je pH normalen, je  bolnik kompenziran; če bi bila v PAAK acidoza →  Kronična nekompenzirana respiratorna acidoza *
paO2: 15.9 kPa
pH: 6.8 (↓)
paCO2: 1.5 kPa (↓)
HCO3:1 .7 mmol/l (↓)
BE: -33 (↓)
 1.  Hiperoksija
 2. huda acidoza
 3. znižan bikarbonat ob acidozi → metabolna
 4. kompenzira s hiperventilacijo in bikarboantom; ne zadostno
 5. mlad človek, diabetična ketoacidoza (terapija: inzulin, tekočina)
paO2: 10.9 kPa
pH: 6.99 (↓)
paCO2: 5.3 kPa
HCO3: 9.1 mmol/l (↓)
AV: 18 (↑)
 1.  ustrezna oksigenacija
 2. acidoza
 3. metabolna () in respiratorna
 4. nesutrezna kompenzacija (ni ↓ paCO2)
 5. KOPB bolnica z diarejo
paO2: 12.9 kPa
pH: 7.5 (↑)
paCO2: 2.5 kPa (↓)
HCO3: 15 mmol/l (↓)
AV: 25 (↑)
 1. ustrezna oksigenacija
 2. alkaloza
 3. respiratorna alkaloza (↓ paCOin ob tem alkaloza ) in metabolna acidoza (↑AV)
 4. delna kompenzacija z ↓ paCO2
 5. respiratorna alkaloza z metabolno acidozo je značilnost zastrupitve z aspirinom

*če bolnika zdravnik intubira, uravnava ventilacijo glede na pH!

Forum - vaša vprašanja, komentarji

  1. Pri nastavljanju arterijske kanile (skozi katero se nato jemlje arterijska kri za PAAK oziroma plinsko analizo arterijske krvi) pride lahko, kot pri vsakem posegu, do zapletov: okužbe, tromboze, spazem, poškodbe živcev… Najbolje je, da nastavlja arterisjko kanilo najbolj izkušen anesteziolog pod kontrolo ultrazvoka!!! Zapleti ob tem so minimalni. Prevečkrat se še nastavlja arterijsk akanila na slepo!!

 1. Spoštovani! Prosim za kratko amatersko razlago:
  AK-pH= 7,473
  AK-prebitek baz=-0,7
  AK-bikarbonat-HCO3=21,5
  AK-pCO2=3,96
  AK-pO2=13,4
  AK-sO2=0,981
  Hvala!

 2. Blood gas values
  Ph 7,486 (puscica gor)
  PO2 16,2 kpa (puscica gor)
  PCO2 3,93 kpa (puscica dol)
  Electrolyte and metabolite
  cCca2+ 1,14 mmol/L (dol)
  cCI- 107 mmol/L (gor)

  Starost 34 let
  Hvala za obrazlozitev rezultatov.

Forum - objavi komentar, vprašanje!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja