kaj je PACT

PACT (patient-centred acute care training) pristop govori o tem, da najprej zdravimo nenormalne fiziološke funkcije, nato izpeljemo diagnostiko.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *