peptidaze

Peptidaze ali proteaze so encimi, ki razgrajujejo peptide. To naredijo tako, da katalizirajo (pospešijo) hidrolizo peptidne vezi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *