kaj je plazmid

Plazmid je samostojni delček DNA, ki se nahaja izven bakterijskega kromosoma v bakteriji. Plazmidi razmeroma lahko prehajajo iz bakterije v bakterijo. V njih imajo bakterije genske zapise za razne snovi, ki jim v določenih okoliščinah omogočajo preživetje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *