kaj je razpolovni čas

Razpolovni čas je čas, v katerem se začetna vrednost neke snovi zmanjša na polovico.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *