kaj je raztopina

Raztopina je homogena (bistra) snov, ki je sestavljena iz dveh ali več snovi. Sestavljena je iz topila (komponenta, ki je v večini – npr. alkohol, voda) in topljenca (tekočina, plin ali trdna snov).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *