kaj je ROTEM

ROTEM (rotational thromboelastometry method) ali rotacijska trombelastometrija je metoda, ki omogoča hitro diagnostiko motenj hemostaze. Pri njej uporabimo  polno kri (za razliko od klasični testov strjevanja krvi, kjer uporabimo le plazmo). Z ROTEMom dobimo grafični prikaz nastajanja krvnega strdka v realnem času. Pri ROTEM dobimo 3 pomembne vidike “in vivo” hemostaze:

 1. kakšna je hitrost nastajanja krvnega strdka,
 2. kakšna je kvaliteta in stabilnost strdka
 3. ter kakšna je fibrinoliza

Zdravnik s to preiskavo hitro ugotovi hudo pomanjkanje trombocitov, faktorjev
strjevanja, fibrinogena, vpliv heparina in povečano fibrinolizo.

Parametri ROTEM

Rotem parametri

Pri tej metodi merimo različne parametre. Našteli bomo le pomembnejše, ki so bistveni pri ukrepanju ob krvavitvi.

 • CT (clotting time): čas do začetka nastanka krvnega strdka (debeline 2mm); merimo ga v sekundah; z njim dobimo čas aktivacije koagulacije; podaljašan CT je znak pomanjkanja faktorjev strjevanja (in vpliv heparina v INTEM)
 • A10 (5)- amplituda strdka, ki nastane 10 (5) minut po CT; merimo jo v milimetrih; amplituda krvnega strdka predstavlja dobro korelacijo z MCF; zmanjšana amplituda je znak šibkosti strdka (predvsem pomanjkanje trombocitov in fibrinogena; lahko tudi pomanjkanje FXIIIa)
 • LI 30(lysis index) / ML – največja liza strdka; ML>0% kaže na nestabilnost strdka in na prisotnost fibrinolize
 • Ostali parametri so še α kot (alpha-angle) in CFT (čas formacije strdka do amplitude 20 mm), ki govorita o kinetiki nastajanja strdka –>odvisna sta od hitrosti nastajanja trombina; MCF (največja stabilnost strdka), ki je maksimalna amplituda tenograma in kaže na stabilnost in trdnost krvnega strdka;
Na kratko in preprosto: CT – ČAS NASTANKA STRDKA; A10 – AMPLITUDA /ČVRSTOST STRDKA; ML – STABILNOST STRDKA/LIZA 
 

Reagenti in testi

Pri ROTEM lahko opravimo 5 testov. Razlikujejo se po dodatku različnih aktivatorjev in inhibitorjev koagulacije (reagenti v kivetah). S tem lahko preučujemo različne stopnje v nastajanju in razgradnji krvnega strdka. Testi so:

 1. INTEM: določimo intrinzično pot koagulacije; reagent je kontaktni aktivator;
 2. EKSTEM: določimo ekstrinzično pot koagulacije; reagent je tkivni faktor;
 3. FIBTEM: določimo vpliv fibrinogena; reagent je trombocitni inhibitor –> inhibira trombocite
 4. HEPTEM: določimo vpliv heparina; reagent je heparinaza –> inhibira heparin
 5. APTEM: določimo vpliv hiperfibrinolize; reagent je aprotinin –> inhibira fibrinolizo

Interpretacija rezultatov pri krvavitvi

Pri interpretaciji izvidov in terapevtskimi ukrepi se je potrebno držati določenih algoritmov, saj s tem zmanjšamo porabo krvnih preparatov ter znižamo število zapletov in smrtnost. 

Podrobneje bomo razložili algoritem na 2. sliki, ki poteka v več korakih:
Pomembno je zagotoviti OPTIMALNE pogoje za koagulacijo in sicer ph>7.2, telesna temperatura > 37 °C, kalcij > 1mmol/l, hematokrit >24%. Če ISS>16 / hud šok / masivna krvavitev je potrebno takoj dati traneksamično kislino 1g (oziroma 15-20mg/kg i.v.) in ne čakamo izvida ROTEM. Nato pride interpretacija ROTEM izvida, ki je osredotočena na 4 točke:
 1.  Fibrinoliza: če EKSTEM CT>APTEM CT –>damo traneksamično kislino 15-20mg/kg, da zavremo fibrinolizo
 2. Pomanjkanje fibrinogena: FIBTEM A10 znižan; FIBTEM A10 <4mm damo 6g fibrinogena; FIBTEM A10 med 4 in 6 mm damo 2-4g fibrinogena;
 3. Pomanjakanje faktorjev strjevanja: EXTEM CT podaljšan;   EKSTEM CT> 120 sekund damo 1500-1800 IE PCC; EKSTEM CTmed 100 in 120 s damo 1000-1200 IE PCC;  EKSTEM CT med 80 in 100s damo 500-600 IE PCC
 4. Pomanjkanje trombocitov: primerjaj FIBTEM A10 in EKSTEM A10; če FIBTEM A10 normalen (>12 mm) in EKSTEM A10 znižan ( <40 mm) pomeni, da je znižana vrednost trombocitov –> daj trombocite, da bo vrednost > 50 X 109/l
PAZI!
 • Če EKSTEM A10 <30 s –>to pomenu HUDO krvavitev, ki zahteva hitro ukrepanje! Damo traneksamično kislino 15-20 mg/kg, PCC 20-30 IE/kg, koncentrat fibrinogen 6-8g, trombocite do vrednosti  > 50 X 109/l
 • Če HEPTEM CT < INTEM CT pomeni vpliv heparina zato damo protamin 1000-2000U
 • Če je EXTEM ML>15 in APTEM ML >15% (nestabilnost strdka, ki ni posledica fibrinolize)–> razmisli, če potreben FXIII v odmerku 1250U 
 • ROTEM preiskavo ponovi 15-30 min po dani terapiji.
 • Porodnice: če FIBTEM normalen –> zelo verjetno ni huda krvavitev; Octaplex je v porodništvu offlabel uporaba (poveča trombembolične zaplete), zato že če daš, daj 1X in ne ponavljaj;  če ima porodnica fibrinogen 2 je to znak za zelo veliko krvavitev!–>ukrepaj takoj; če FIBTEM črta –> takoj 6g fibrinogena;
 
Vir slik:
https://www.researchgate.net/figure/ROTEM-R-trace-temogram-displaying-the-clinically-most-important-parameters-and-their_fig3_301484623

Forum - vaša vprašanja, komentarji

Forum - objavi komentar, vprašanje!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja