kaj je sporulacija

Sporulacija je proces nastanka bakterijske spore. V tem procesu se bakterija spremeni iz aktivne celice v metabolno neaktivno celico, ki lahko preživi tudi v izredno neugodnih življenskih pogojih. Lahko rečemo, da je spora rezistentna oblika bakterije. Nasproten proces sporulaciji je germinacija, kar pomeni preobrazba iz spore v aktivno celico.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *