arefleksija

kaj je arefleksija Arefleksija je odsotnost refleksov.