kaj je tumorski marker AFP

Tumorski marker AFP (AFP = alfa feto protein) je poseben onkofetalni protein, ki se pojavi pri bolnikih s hepatocelularnim karcinomom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *