kaj je voda

Voda je brezbarvna tekočina, brez okusa in brez vonja. Kemijsko je spojina vodika in kisika, in sicer se vežeta 2 vodika z 1 kisikom: H2O.

Fizikalne lastnosti vode

Nekatere fizikalne lastnosti vode:

  • vrelišče: 100 °C
  • tališče: 0 °C
  • gostota: 1000kg/m3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *