kaj je vstava ploda

Vstava ploda je pojem, ki opredeljuje odnos vodilnega dela plodu do medeničnega vhoda. Lahko je glavična, ramenska ali medenična vstava.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *