Simptomi, znaki in sindromi

Klinični znak – bolezenski (klinični) znak je sprememba, ki jo je ugotovil zdravnik pri bolniku (npr. rdečina, edem)
Simptom – simptomi so spremembe, ki jih je opazil bolnik pri sebi in jih opiše zdravniku (npr. prsna bolečina)
Sindrom – sindrom je skupek znakov in simptomov, ki se pojavijo pri določeni bolezni